Каталог

Рециклиране на тонер касети

Рециклиране на тонер касети

Какво е рециклиране на тонер касета?
Рециклирането на тонер касетата предтавлява освен презареждането на тонера и смяна на барабанния модул в нея.
Барабанния модул в тонер касетата има определен цикъл на живот и в даден момент дори да се презареди касетата,
тя ще "размазва и зацапва" хартията ако барабана в нея не се подмени.
Освен това, всички повръхности в тонер касетата трябва да бъдат почистени от мастило и да бъде извършена цялостна
профилактика на тонер касетата.
Обобщено: Рециклиране на тонер касета е цялостната и профилактика с включена смяна на барабанния модул в нея.

С какво рециклирането на тонер касетите се различава от зареждане, пълнене - презареждане на тонер касета?

Докато при зареждането на тонер касетата, самия контейнер ( тонер касета ) се запълва с подходящо мастило, при рециклирането освен запълване с мастило се прави профилактика на другите компоненти в нея.
Сменят се барабана, чипа и други компоненти в нея и се почиства от предходното зареждане.

Кога се налага да се рециклира тонер касетата?

Цикълът за рециклиране на всяка една тонер касета е различен.
Дори две еднакви тонер касети, на една и съща марка и модел принтер, могат да имат различен цикъл за рециклиране.
Рециклиране на тонер касетата се налага обикновено на всеки 2-3 презареждания, но не е изключено касетата да има нужда 
от рециклиране още първия път когато се налага презареждане.
Дали е наложително рециклиране на тонер касетата става ясно след като се отвори за презареждане в специализиран сервиз 
за принтери / тонери.

Как можем да избегнем по-честото рециклиране на тонер касетите?
Както вече споменахме по-горе - при рециклиране тонер касетата не просто се запълва с подходящо мастило, но и се сменят останалите консумативи ( като барабанен модул например ) в нея.
Важно е тонер касетата да се съхранява правилно!
Винаги когато изваждате касетата от печатащото устройство я поставяйте в плътен, чист плик.
Барабанните модули в тонер касетите са светлочувствителни: Избягвайте всеки пряк контакт на тонер касетата със светлина. 
Избягвайте допира на тонер касетата с остри предмети.
Изваждайте я от принтера внимателно!

Ако печатате много, често или с висока плътност, или ако работата ви зависи от това да имате принтер под ръка постоянно в изправност, 
нашия съвет е да си закупите още една ( нова ) тонер касета която да ви е резервна, и когато оригиналната тонер касета започне да се 
изразходва, да я смените с новата докато първата е в сервиз за рециклиране на тонер касети.

Няма добавени продукти в тази категория.
Онлайн магазин
ОНСЕТ ЕООД - Благоевград © 2018